Photo: Shifter.no

Our participation in The Financial Supervisory Authority of Norway Regulatory Sandbox 2021 has been a success. Regulatory uncertainties about using blockchain in auditing have been clarified. With more certainty on the viability of the concept, we are looking forward to expanding our team and complete our Triple Entry Accounting software.

Read more in the Final Report

For our Norwegian readers:

Vår deltakelse i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse 2021 har gått veldig bra. Vi har fått svar på regulatoriske uklarheter ved bruk av blokkjede i revisjon. Med det ser vi frem til å utvide teamet vårt og fullføre vår Triple Entry Accounting-programvare.

Les mer i sluttrapporten og les Shifter artikkeln.